OM MEG

Camilla Viken
Dyrekiropraktor

Jeg har en master i kiropraktikk etter fem års skolegang på en av Europas mest anerkjente skoler for kiropraktorstudiet, Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i England. Her tok jeg også utdannelsen til dyrekiropraktor ved International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC). For å få ta denne utdannelsen må man enten ha utdannet seg til kiropraktor eller veterinær for å sikre nok faglig tyngde, da det kreves god kunnskap i anatomi, sykdomslære og fysiologi. I oktober 2015 tok jeg videreutdanning på ekstremitetsbehandling (bein) i Tyskland. Dette er et av flere kurs i Advanced-serien til IAVC.

Interessen min for kiropraktikk kom da en av mine konkurransehester fikk god hjelp av en kiropraktor tilbake i 2006. Effekten jeg opplevde den gang var så overbevisende at jeg bestemte meg for å bli kiropraktor. Jeg ble ferdig utdannet i 2015 og har siden det jobbet med både mennesker og dyr. Dyrepraksisen holder til i Lier, hvor jeg tar i mot katter, hunder og hester. Kjører også ut på hjemmebesøk/til stallen der hesten står oppstallet hvis det er behov for det. Kontoret i Lier er på småbruket til foreldrene mine og det er enkelt med parkering.

Menneskepraksisen holder til på Drammen Kiropraktikk og Helse. For mer informasjon om menneskepraksisen se www.drammenkiropraktikk.no eller www.facebook.com/kiropraktorcamillaviken.