OM MEG

Camilla Viken
Dyrekiropraktor

Jeg har en master i kiropraktikk etter fem års skolegang på en av Europas mest anerkjente skoler for kiropraktorstudiet, Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i England. Her tok jeg også utdannelsen til dyrekiropraktor ved International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC). For å få ta denne utdannelsen må man enten ha utdannet seg til kiropraktor eller veterinær for å sikre nok faglig tyngde, da det kreves god kunnskap i anatomi, sykdomslære og fysiologi. I oktober 2015 tok jeg videreutdanning på ekstremitetsbehandling (bein) i Tyskland. Dette er et av flere kurs i Advanced-serien til IAVC.

Interessen min har alltid vært hest, som har vært i fokus i mange år. Jeg har vært aktiv sprangrytter og har vært på landslaget for ponni, junior og ung rytter. Det var gjennom min karriere som sprangrytter at jeg fant behovet for en kiropraktor til konkurransehestene mine og det var etter at jeg så effekten av dette jeg bestemte meg for å bli kiropraktor. På grunn av min spesielle interesse for kiropraktikk på dyr, spesielt hest, skrev jeg masteroppgaven min om dette emnet.

Jeg jobber i dag både som menneske- og dyrekiropraktor. Dyrepraksisen er hjemme på gården i Lier og ambulerende, menneskepraksisen holder til på Drammen Kiropraktikk og Helse. For mer informasjon om menneskepraksisen se www.drammenkiropraktikk.no eller www.facebook.com/kiropraktorcamillaviken.